Picture
Vaiko siela – tai jautraus muzikanto siela. 
Joje stipriai įtemptos stygos,
ir jeigu jūs mokėsite prisiliesti 
prie jų – suskambės kerinti muzika.

V. Suchomlinskis

Muzika – neatskiriama žmogaus gyvenimo dalis, tai tarsi bendravimo būdas ir procesas. Muzikos svarba labai didelė ir įvairi. Muzika atsirado kartu su žmogaus poreikiu grožiui, meniniams pergyvenimams, noru gėrėtis ir džiaugtis. Ji tai pat turi nepaprastai didelę reikšmę ir jo auklėjimui, estetinių pažiūrų, jausmų, meninio skonio ugdymui, dvasiniam turtinimui, asmenybės formavimuisi. Gera, tikrai meniška muzika taurina žmogų, ugdo jį morališkai, doroviškai, lavina vaizduotę, atmintį, moko dvasiškai susikaupti, įsigilinti į savo vidinį pasaulį, į gyvenimą žiūrėti kūrybiškai, gėrėtis ir džiaugtis, skatina būti geresniu.
Muzika auklėja ir lavina žmogų,  o dainavimas ypač lavina balsą, stiprina, ugdo gražią ir melodingą kasdieninę kalbą. Muzikos reikšmė įvairiais amžiaus tarpsniais, taip pat daro skirtingą poveikį, todėl muzikinis priėjimas taip pat turi būti skirtingas.
Vaikų imlų protą ir jautrią sielą veikia visas supantis pasaulis – matomi ir girdimi vaizdai, įvykiai. Svarbų vaidmenį jų gyvenime vaidina ir muzika.
Muzika yra svarbi dar žmogui vystatntis prenataliniam laikotarpį.
 Šioje vystymosi stadijoje labai jautrūs klausos jutimai. Vaisius gerai girdi motinos garsus : jos širdies plakimą, kalbėjimą, juoką, dainavimą, verksmą. Geriausia, kai vaisius girdi ramią,lyrinę,klasikinę muziką, motinos lopšinę, ramias dainas. Įvairių mokslininkų tyrimais nustatyta, kad prenetalinio (dar kūdikiui negimus) muzikinio ugdymo įtaka akivaizdi vaikelio sveikatai,  intelektualiniam vystymuisi, jo protinei brandai.Vaikai tinkamai ugdyti šiuo periodu pasižymi išskirtiniais muzikiniais gabumais.
Kūdikystės laikotarpis
Naujagimio smegenys jau yra susiformavusios, naujų ląstelių nebeatsiranda, tačiau jos labai lengvai suyra ir nebeatsistato, todėl labai svarbu jį apsaugoti ir nuo akustinės agresijos, triukšmo, kurios gausu šiandieninės civilizacijos buityje ir šiuolaikinėje populiariojoje muzikoje.

Pamokėlės — kada galima jas lankyti?  
   Specialistai sutaria, kad lankyti užsiėmimus arba muzikuoti namuose reikėtų pradėti kiek galima anksčiau.  Priklausomai nuo amžiaus grupės, skiriasi užsiėmimų turinys ir pobūdis. V
aiko muzikinius gebėjimus galima pastebėti gana anksti.
Žinoma, tai labai individualu ir priklauso nuo įgimtų vaiko gebėjimų, šeimos muzikinės patirties ir požiūrio į tokį ugdymą. Vaikai gimsta turėdami klausą. Visiškai muzikai negabių, klausos neturinčių vaikų nėra. Reikia pasakyti, kad kryptingas, nuoseklus muzikinis ugdymas visada duoda gerus rezultatus.

Paskutiniuo metu džiaugiamės, kad daugeliui tėvų muzikinis ugdymas tampa vienu iš svarbių vaiko ugdymo etapų. Jie supranta, kadmuzikinis lavinimas yra toks pats svarbus kaip ir tai, kad vaikas pažintų raides, išmoktų skaičiuoti ir skaityti ne tik gimtąja kalba, bet ir užsienio kalbomis. Dauguma tėvelių,jau žino kokią įtaką muzikos mokymas  turi vaiko protinių, fizinių, dorinių, estetinių, komunikacijos savybių ugdymui.